ΚΟΣΤΟΣ

Για Εφήβους

από 1.500€ 

*εξαρτάται από την ποσότητα των ναρθήκων και από τη διάρκεια της θεραπείας

Για Ενήλικες

από 1.500€ 

*εξαρτάται από την ποσότητα των ναρθήκων και από τη διάρκεια της θεραπείας

Για τον Ύπνο

από 1.800€ – 2.500€

*εξαρτάται από την ποσότητα των ναρθήκων και από τη διάρκεια της θεραπείας

*Το κόστος για την ολοήμερη θεραπεία

διαμορφώνεται από:

τον οδοντίατρο της επιλογής
σας ανάλογα με την ποσότητα αόρατων  ναρθήκων και τον απαιτούμενο χρόνο
ολοκλήρωσης. Ο οδοντίατρος της επιλογής σας θα καθορίσει το κόστος της θεραπείας σας
ανάλογα με την βαρύτητα κάθε περιστατικού, το οποίο μπορεί να διαμορφώνεται από
1.500€ . Το κόστος της θεραπείας μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ
είτε τμηματικά είτε με τη χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας, κατόπιν συνεννόησης με
τον γιατρό σας.

Χρησιμοποιώντας την τρισδιάστατη σάρωση, οι οδοντίατροι  καθορίζουν την πολυπλοκότητα της διόρθωσης των δοντιών σας. Η πολυπλοκότητα καθορίζει το πακέτο τιμών σας.